e-Panorama

Bezpłatne elektroniczne wydanie Panoramy Szachowej z przeznaczeniem dla uczniów szkół.

e-Panorama zawiera także linki, jako uzupełnienie treści artykułów.

Zachęcamy do własnych analiz!

 

Plik PGN będziemy uzupełniać o kolejne partie szachowe.

 Plik z partiami nie jest do stosowania w ChessBase. Wersja odpowiednia dla CB będzie wkrótce przygotowana.